มอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระบรมศพฯ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร มอบต้นดาวเรือง รวมจำนวน ๑,๐๐๐ ต้น เพื่อประดับในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระเเก้ว ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ เป็นผู้เเทนรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7