มอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระบรมศพฯ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม มอบต้นดาวเรือง รวมจำนวน ๔๐๐ ต้น เพื่อประดับในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระเเก้ว ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ เป็นผู้เเทนรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_00001 DSC_0001 DSC_0002 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014