รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ รดน้ำขอพรจากนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และรองนายกทั้ง ๒ พร้อมสมาชิกสภาจังหวัดสระเเก้ว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0023 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0050 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0087 DSC_0094 DSC_0098 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0141 DSC_0150