รดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพนางสุวรรณา สุวรรณอ่อน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยสถานศึกษาในสังกัดฯ ข้าราชการ ครู พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพนางสุวรรณา สุวรรณอ่อน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม เวลา ๒๐.๐๐ น.เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดคลอง ๒๔ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

DSC_0008 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0145 DSC_0150 DSC_0158 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0166 DSC_0170 DSC_0175 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0183 DSC_0185 DSC_0190 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0205 DSC_0209 DSC_0211 DSC_0216 DSC_0220 DSC_0222 DSC_0224 DSC_0226 DSC_0229