รับมอบสิ่งของจากคณะเจ้าหน้าที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว รับมอบภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษา ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา จากคณะเจ้าหน้าที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา ซึ่งได้จัดประมูลภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์ฯ รายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สังกัด อบจ.สระเเก้ว

dsc_0038 dsc_0039 dsc_0040 dsc_0065 dsc_0074 dsc_0078 dsc_0083 dsc_0084 dsc_0087 dsc_0093 dsc_0097 dsc_0105 dsc_0108 dsc_0115 dsc_0116 dsc_0121 dsc_0124 dsc_0128 dsc_0148 dsc_0153 dsc_0159 dsc_0165 dsc_0176 dsc_0184 dsc_0190 dsc_0195 dsc_0196 dsc_0202 dsc_0206 dsc_0209 dsc_0220 dsc_0226 dsc_0237 dsc_0244 dsc_0252 dsc_0256 dsc_0258 dsc_0259 dsc_0260 dsc_0261 dsc_0262 dsc_0263 dsc_0264 dsc_0265 dsc_0266