รับมอบสิ่งของเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาฯ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บริษัทฟอร์ด ประเทศไทย ได้มอบสิ่งของเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๘ แห่ง โดยท่านนายกทรงยศ เทียนทอง ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบสิ่งของเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาฯ ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

DSC_0020 DSC_0029