รับโล่เกียรติคุณในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ฯ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้ารับโล่เกียรติคุณในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐ “ปางสีดาเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0070DSC_0069DSC_0059DSC_0056DSC_0090DSC_0099