เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลลองหาด จังหวัดสระเเก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลลองหาด จังหวัดสระเเก้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต