ร่วมงานบ้านแก้งสัมพันธ์ต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา และนายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบจ.สระแก้ว ร่วมงานบ้านแก้งสัมพันธ์ต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

DSC_0056 DSC_0058 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0140 DSC_0142 DSC_0150ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

DSC_0022DSC_0018 DSC_0041 DSC_0049