ร่วมประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก (Working Dinner) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยในการประชุมดังกล่าวมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11