ร่วมพิธีงานบรรจุศพ

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา และนายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบิหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีบรรจุศพนายพงศธร พันธ์สิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดรีนิมิตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เวลา ๑๕.๓๐ น.

DSC_0047DSC_0026DSC_0029DSC_0032DSC_0036-2 DSC_0050DSC_0052DSC_0019

 DSC_0058DSC_0062-2DSC_0064 DSC_0067