ร่วมพิธีงานวันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๘

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหญ้า ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0011 DSC_0018 DSC_0024 DSC_0039