พิธีฌาปนกิจศพ นางบุปผา คุณแสนใส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางบุปผา คุณแสนใส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว