ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๗ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯสระแก้ว

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๗ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯสระแก้ว และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯสระแก้ว (ชั้น ๔)

DSC_0233DSC_0220 DSC_0224