ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านวิโรจน์ งามสุธนค์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๑๐๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

DSC_0003 DSC_0015