ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ประวิทย์ โตจีน

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายเชษฐา โชไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบจ.สระแก้ว ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ประวิทย์ โตจีน มารดานายธวัชชัย โตจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

DSC_0004 DSC_0011 DSC_0026 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0006