ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และราษฎร พร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
DSC_0134DSC_0114DSC_0116 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0124DSC_0135DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141DSC_0153 DSC_0158DSC_0034 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0147