ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

วันที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ท่านวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงแสดงความยินดีในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

ระหว่างพันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่ง

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ กับ พันเอก ธราพงษ์ มะละคำ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๒

รักษาพระองค์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์  ณ กรมทหารราบที่ ๑๒

รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0006 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0035