ร่วมเป็นเกียรติโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

วันที่ ๔ ธันววาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ” โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 50512 dsc_2914 dsc_2932 dsc_3062 dsc_3089 dsc_3091