ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายเชษฐา โชไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อป่วน ใจยืน บิดาของนายสมนึก ใจยืน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗ ณ วัดวังบัวทอง ม.๔ ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

DSC_0002-2 DSC_0007-2 DSC_0012-2 DSC_0041 DSC_0016-2 DSC_0019-2 DSC_0020-2 DSC_0023-3 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0028-2 DSC_0029-2 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0051