ร่วมแสดงความยินดีในพิธีสถาปนาหน่วยฯ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีในพิธีสถาปนาหน่วย ของกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

DSC_0001