ลงนามถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้เเก่ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0031