ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และ อปท.ใสสะอาด

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0002 dsc_0007 dsc_0012 dsc_0014 dsc_0025 dsc_0028 dsc_0033 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0040 dsc_0042 dsc_0045 dsc_0050 dsc_0053