ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมสมาชิกสภา อบจ. สระเเก้ว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านโคกแจง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0010 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0041 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0067 DSC_0073 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0088 DSC_0094 DSC_0098 DSC_0101 DSC_0107 DSC_0113 DSC_0120 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0133 DSC_0137 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0155 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0167 DSC_0182