ล้างถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้วเตรียมการรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ ๔ และอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

กรมทางหลวงชนบท เทศบาลเมืองสระเเก้ว ร่วมกันนำเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่  ทำการ

ตัดหญ้า ล้างถนน และอื่นๆ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว เพื่อเตรียมการรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

1713907683081 1713907937192 1713908000752 1713908136045 1713908184342 1713908227916 1713908273663 1713908315208 1713908346585 1713908386555 1713908427316 1713908484058 1713908552602 1713908572622 1713908611693