วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว และ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0012 DSC_0016 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0063 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0096 DSC_0105 DSC_0110 DSC_0113 DSC_0116