วันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ครบรอบปีที่ ๓๖ ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช

DSC_0006 DSC_0013 DSC_0017 DSC_0021