วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านนางาม ครบรอบ ๕๙ ปี

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายผ้าป่า และถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านนางาม ครบรอบ ๕๙ ปี และฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ของทางโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านนางาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0051 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0105 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0125 DSC_0131 DSC_0138 DSC_0142 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0156 DSC_0163 DSC_0173 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0185 DSC_0187 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0196 DSC_0200 DSC_0206 DSC_0213 DSC_0217 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0236 DSC_0238 DSC_0244 DSC_0247