วันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ครบรอบปีที่ ๕๐

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีในวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ครบรอบปีที่ ๕๐ ณ ที่ตั้งปกติถาวร บ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว