วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0124 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0147 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0160 DSC_0162 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0182 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0199