วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางกุลฌา บรรณสาร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว