วันมหาเจษฎาบดินทร์ (วันข้าราชการพลเรือน)

วันอาทิตย์ที ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,พนักงาน,ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (วันมหาเจษฎาบดินทร์),พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ และงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒. ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว