วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.oo น. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว

IMG_6982 IMG_6986 IMG_6990 IMG_6992 IMG_6994 IMG_6996 IMG_6997 IMG_7001 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7008 IMG_7012 IMG_7015 IMG_7020 IMG_7021 IMG_7024 IMG_7027 IMG_7028