วันสถาปนากองอาสารักษาดินเเดน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องด้วยในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินเเดน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระเเก้ว ที่ ๑ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0008 DSC_0011 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0029 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0047 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0086 DSC_0088