วันสถาปนา ครบรอบ ๖๓ ปี โรงเรียนวัฒนานคร

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานวันสถาปนา ครบรอบ ๖๓ ปี โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ณ ศูนย์อาหารทรงยศ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว