วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว