ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งขับเคลื่อน ๖ มาตรการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดหลัก ” ๔ ห้าม ๒ ต้อง ” ห้ามเร็ว ห้ามเมา ห้ามโทร ห้ามง่วง ต้องสวมหมวกนิรภัย และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0021 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0038 DSC_0043 DSC_0049 DSC_0055 DSC_0064 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0082 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0114 DSC_0116 DSC_0119 DSC_0126 DSC_0132 DSC_0136 DSC_0139