สนับสนุนของรางวัล เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนของรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข แห่งชาติ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0048DSC_0054DSC_0061