สนับสนุนเครื่องขยายเสียงให้กับกองกำลังบูรพา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องขยายเสียงสนับสนุนกองกำลังบูรพา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8