สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยเเล้งในอนาคต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคต อย่างต่อเนื่อง ให้กับราษฎรในพื้นที่ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

1508 1509 1510 1511 1512