สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยเเล้งในอนาคตให้กับราษฎร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาภัยเเล้งในอนาคต ให้กับราษฎรบ้านดอนหลุม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว ตั้งเเต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

1080 1081 1082 1108 1109 1110 1111 1112