สภากาแฟ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ เเช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงสภากาแฟ ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระเเก้ว, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระเเก้ว, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร ณ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 dsc_0011 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0018 dsc_0020 dsc_0027 dsc_0042 dsc_0043 dsc_0047 dsc_0053