สรงน้ำขอพรเจ้าพ่อพระปรง งานวันไหลจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ พี่น้องข้าราชการ พนักงาน ชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี สรงน้ำขอพรเจ้าพ่อพระปรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสระเเก้วเคารพนับถือ เนื่องในงานวันไหล จังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0008 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0034