สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๒ – ๑ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญฯ
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. หจก.เมธัสก่อสร้าง ๑๘ – ๑ ไฮเทค-เทคโนโลยี สระเเก้ว

สนามที่ ๒
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระเเก้ว ๐ – ๓ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๑๒
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชพส ๑๑๐๒ อำเภอโคกสูง ๒ – ๓ สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ธัญญลักษณ์อุดมสุข พบกับ สหกรณ์ชาวไร่อ้อย
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เขาฉกรรจ์ FC พบกับ เพชรไพรี

สนามที่ ๒
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลคลองหาด พบกับ อำเภอวังสมบูรณ์
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลวัฒนานคร พบกับ ร.๑๒ พัน ๓ รอ.

DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0043