สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ธัญญลักษณ์อุดมสุข ๗ – ๒ สหกรณ์ชาวไร่อ้อย
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เขาฉกรรจ์ FC ๔- ๓ เพชรไพรี

สนามที่ ๒
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลคลองหาด ๒ – ๒ อำเภอวังสมบูรณ์
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลวัฒนานคร ๒ – ๙ ร. ๑๒ พัน ๓ รอ.

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองกำกับการตำรวจตะเวนชายเเดนที่ ๑๒ พบกับ สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ESSO สระเเก้ว พบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระเเก้ว

สนามที่ ๒
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. หจก.เมธัสก่อสร้าง พบกับ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญฯ
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พบกับ ไฮเทค-เทคโนโลยี สระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016