สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๑๒ ๔ – ๒ สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ESSO สระเเก้ว ๒- ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสระเเก้ว

สนามที่ ๒
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. หจก.เมธัสก่อสร้าง ๓ – ๑ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญฯ
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ๑๒ – ๑ ไฮเทค-เทคโนโลยี สระเเก้ว

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๒
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ธัญญลักษณ์อุดมสุข พบกับ เพชรไพรี
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลวัฒนานคร พบกับ อำเภอวังสมบูรณ์

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017