สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๒
คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระเเก้ว ๓ – ๑ สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์
คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชพส.๑๑๐๒ อำเภอโคกสูง ๐ – ๐ ESSO สระเเก้ว

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ (พักการเเข่งขัน ๑ วัน)

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007