สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ๖ – ๕ เทศบาลตำบลคลองหาด, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ เทศบาลเมืองสระเเก้ว ๑ – ๖ ธัญญลักษณ์อุดมสุข, คู่ที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลตาพระยา ๓ – ๖ เขาฉกรรจ์ FC สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ พบกับ น้ำตาลและอ้อยตะวันออก, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เมธัส FC พบกับ เทศบาลเมืองสระเเก้ว, คู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ โรงพยาบาลวัฒนานคร พบกับ GU LOVE สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.๑๒ พัน ๑ รอ. พบกับ วังสุรา NGNK, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ กอง ๔ ปอศ. พบกับ โคกปี่ฆ้อง FC

dsc_0002 dsc_0004 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0131 dsc_0132 dsc_0133 dsc_0134 dsc_0135