สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ประจำวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.๑๒ พัน ๓ รอ. ๐ – ๔ GU LOVE, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลตำบลตาพระยา ๑๓ – ๐ โคกปี่ฆ้อง FC, คู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ๗ – ๒ วังสุรา NGNK สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เมธัส FC ๘ – ๒ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ๒ – ๔ เทศบาลเมืองสระเเก้ว สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ธัญญลักษณ์อุดมสุข พบกับ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เมธัส FC พบกับ น้ำตาลและอ้อยตะวันออก, คู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. BUDDY SPORT FC พบกับ ESSO สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลคลองหาด พบกับ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เขาฉกรรจ์ FC พบกับ ชายแดนโคกสูง

dsc_0002 dsc_0003 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0019 dsc_0020 dsc_0021 dsc_0022 dsc00799 dsc00801 dsc00808 dsc00809