สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลคลองหาด ๑๒ – ๒ วังสุรา NGNK, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ๓ – ๑ น้ำตาลและอ้อยตะวันออก

สนามที่ ๒ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. BUDDY SPORT FC ๑ – ๑๒ GU LOVE, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เขาฉกรรจ์ FC ๖ – ๐ โคกปี่ฆ้อง FC

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร. ๑๒ พัน ๓ รอ. พบกับ โรงพยาบาลวัฒนานคร, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลตาพระยา พบกับ กอง ๔ ปอศ.

สนามที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง พบกับ ร. ๑๒ พัน ๑ รอ.

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0003 dsc_0004 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0014 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0018 dsc_0019 dsc_0020 dsc_0021 dsc_0023 dsc_0024 dsc_0027 dsc_0028 dsc_0029 dsc_0030 dsc_0031